Aanbod en Ervaring

My-ROOTS professionaliseert het Financieel Management in een complexe omgeving tijdens reorganisaties of  verandertrajecten.

Elke organisatie is anders. Elk team heeft zijn eigen dynamiek en afdelingsdoelen. Elke opdracht is daarom uniek. De gezamenlijke factor is de kracht van de medewerkers in de organisatie. Iedereen heeft zijn rol en groeipotentie. Het ‘zien’ van de personen in de verschillende situaties is de basis van de My-ROOTS werkwijze. (H)erkenning en aandacht voor de persoon staat in elke situatie voorop. Gewoon. Omdat dit het bedrijfsresultaat ten goede komt.

Hoe ik dat doe? Daar gebruik ik een combinatie van factoren voor. Hieronder lees je over mijn ervaringen, waarin bovenstaande werkwijze wordt onderbouwd.

Financieel Management

De Financieel Manager is de sparring partner voor de business en ondersteunt in het nemen van strategische beslissingen. De Financieel Manager is het financieel geweten, zorgt dat er geen financiële verrassingen vanuit de organisatie komen en dat men goed kan anticiperen op verrassingen van buiten de organisatie.

ROOTS zorgt voor een transparante omgeving. Daarbinnen pakt iedereen zijn verantwoordelijkheid, waardoor onverwachte zaken snel beheersbaar worden. Lees meer…

Verander Management

In een sterk veranderende omgeving is het belangrijk dat mensen weten wat er van hen verwacht wordt. Verandermanagement vanuit My-ROOTS biedt hier houvast.

ROOTS creëert een veilige omgeving, waarin de kwaliteiten van elke medewerker het beste tot zijn recht komen. Deze kwaliteitsslag zorgt voor een verdere professionalisering van de organisatie. Lees meer…

Project Management

De omgeving waarin een organisatie beweegt, is vaak complexer of sneller dan gedacht. Een organisatie wil meeveren met de veranderingen om zo te kunnen (blijven) groeien. Dit kan gericht zijn op omzet en grootte, maar het kan ook gaan om kwaliteit of het leveren van een maatschappelijke bijdrage aan de omgeving.

Om zo flexibel mogelijk te kunnen reageren op veranderingen is het van belang om naast de normale tred van de dagelijkse transacties, de ‘hick-ups’ op te vangen middels projectmanagement. ROOTS creëert hiervoor een matrixorganisatie. Lees meer…

Persoonlijke Effectiviteit

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. In een team is dit niet anders. Het (h)erkennen van elkaars kracht en potentie zorgt voor een hecht team. Dat elkaar wil ondersteunen om het beste resultaat te behalen.

Dat betekent ook dat je zelf weet wat je kracht is en waar je groeipotentie zit. My-ROOTS maakt gebruik van de Me.-Scan. Deze scan maakt inzichtelijk wat je natuurlijke kracht en groeipotentie is vanuit je bewuste en onbewuste. Het kan worden toegepast bij individuele coaching en team coaching. Lees meer…

Lean en Six Sigma

ROOTS werkt vanuit vertrouwen. Vertrouwen dat iedereen in de organisatie zijn deel in het geheel ziet, begrijpt en daarnaar handelt. Op een effectieve en efficiënte manier. Werkwijzen als Lean & Six Sigma werken ook zo. Het zijn meer dan tools. Lees meer…

Systemen Implementeren

Bij het implementeren en optimaliseren van IT-systemen en applicaties dient een continue afweging gemaakt te worden tussen effectiviteit en efficiency.
ROOTS zorgt voor duidelijke vereisten, zodat het daarna ook zijn doel dient. Lees meer…