Het creëren van een veilige omgeving

‘Dat wat je aandacht geeft, groeit.’

Wederzijds vertrouwen is nodig om een team te kunnen creëren waarin mensen loyaal zijn aan elkaar en elkaar stimuleren tot het behalen van de beste resultaten. In een team waarin iedereen werkt vanuit zijn eigen kracht, kunnen ‘obstakels’ worden weggenomen. In zo’n team is leren, door vallen en opstaan, mogelijk. Doordat iedereen beschikt over de juiste informatie, is er transparantie. Er ontstaat eigenaarschap en ieders ‘Circle of Influence’ wordt vergroot.

Mijn visie op verandermanagement komt voort uit vertrouwen en vertaalt zich naar ROOTS:

Relationship

Als de manager zijn team kent, kan hij/zij beter inspelen op de uitdagingen die komen.
Wat zijn de interesses van een medewerker? Welke opleiding heeft hij/zij genoten? Welke ervaring heeft hij/zij op dat gebied? Welke groei wil hij/zij doormaken?

Door ervoor te zorgen dat de juiste persoon op de juiste plek is op het juiste moment, kan een team een grotere  bijdrage leveren aan de organisatie. Door medewerkers te (h)erkennen en waarderen, krijgt hun intrinsieke motivatie ook weer een ‘boost’ (1+1=3).

Ownership

Op basis van de kennis, kunde, persoonlijke veerkracht en intrinsieke motivatie van de medewerkers kun je taken delegeren. Hiermee geef je medewerkers eigenaarschap in het nemen van verantwoordelijkheid en besluiten. Bij het delegeren van dit eigenaarschap ontstaan zelfsturende teams. Hierbij is een veilige omgeving van belang, waarin de medewerkers zich gesteund voelen vanuit het management (ook als het even minder succesvol verloopt).

One team

Technologie maakt het steeds makkelijker om te kunnen sturen op afstand. Mensen werken steeds vaker vanuit een andere werkplek dan op kantoor. Feit blijft, dat communicatie van groot belang is, om te kunnen sturen op de beoogde resultaten.

Door onderlinge te communiceren en af te stemmen, weet het team continu waar iedereen mee bezig is en wat hun teamgenoten doen om de doelstellingen te behalen. Waar nodig kunnen taken worden overgenomen door andere teamgenoten, of vinden verschuivingen in de planning plaats, om zo te kunnen focussen op de prioriteiten. Dit doe je samen: ‘Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel!’

Transparancy

Een continue informatiestroom van het topmanagement naar alle medewerkers zorgt ervoor dat medewerkers beslissingen kunnen nemen in hun dagelijkse werkzaamheden. Andersom, als continue informatie van de medewerkers naar het management gaat, kan het management tijdig bijsturen in geval van veranderingen.

Doe wat je zegt en zeg wat je doet”.

Servant

De manager zorgt ervoor dat de experts op de afdeling hun rol zo effectief mogelijk kunnen vervullen. Wat heeft de expert nodig om zijn rol uit te voeren? Wat staat hem in de weg? Door op een dienende manier leiding te geven (Servant Leadership) zorgt de manager ervoor dat de manager deze ‘ballast’ zoveel mogelijk wordt weggehaald, om zo de afdeling te laten floreren.