Financieel Management

Financieel Management

Het Financieel Management is de sparring partner voor de business en ondersteunt in het nemen van strategische beslissingen, het financieel ‘geweten’. Hij/zij zorgt ervoor dat de organisatie snel kan anticiperen op verrassingen van buiten de organisatie. Zodat de Business Manager keuzes kan maken en de eindverantwoording nemen.

Om snel te kunnen anticiperen, kent de Financieel Manager de processen, de mensen en de systemen, die impact hebben op de bedrijfsvoering. Deze kennis vertaalt hij/zij in financiële vraagstukken, zoals corporate finance, shareholdervalue, performance risk management, compliance, outsourcing, big data en ERP development.

ROOTS zorgt voor een transparante omgeving. Daarbinnen pakt iedereen zijn verantwoordelijkheid, waardoor onverwachte zaken snel beheersbaar worden.

Shared Service Center (SSC)

Een organisatie die kiest voor het SSC, gaat een groot verandertraject door. Welke taken binnen het SSC worden belegd, is vaak afhankelijk van de volwassenheidsfase waarin het SSC zich bevindt.

Medewerkers worden van plekken verschoven. Dus wordt hun leidinggevende ineens klant. Om te voorkomen dat elke medewerker voor de eerder leidinggevende blijft werken, zal er sterk leiderschap nodig zijn.

Naast de impact van nieuw leiderschap, wordt er ook vaak gekozen voor een nieuw systeem en de daarbij behorende processen. Om nieuwe verantwoordelijkheden helder te krijgen, wordt er gebruik gemaakt van SLA’s. Naarmate de rollen en verwachtingen meer duidelijk zijn, zullen de formele structuren op de achtergrond verdwijnen en zal de samenwerking meer ‘als vanzelf’ gaan.

Dit vraagt veel veerkracht van de mensen die het werk uitvoeren. Het is van belang dat ze gevoel blijven houden bij de business waarvoor ze het werk doen om de kwaliteit te waarborgen. Transparantie van informatie is mogelijk, door dezelfde taal te spreken.

Standaardtaken worden geautomatiseerd, waardoor er meer tijd over is voor rapportages en analyses. Zo wordt het SSC een verlengstuk van de cultuur van de organisatie en kan het SSC  verder groeien in haar volwassenheid.

Mijn ervaring

Ik heb de transitie begeleid, waarbij taken naar het Shared Service Center (SSC) in Polen en Center of Expertise (CoE) in Duitsland werden ondergebracht. Deze begeleiding vervulde ik vanuit mijn rol als Statutair Managing Director van het SSC.

Het opzetten van BV’s, het standaardiseren van processen en systemen en het afstoten van taken, zorgen voor een continue aandacht voor de mensen die daarmee werken.

Het van belang dat je je bewust bent, van je rol als leider, de impact op het team en de organisatie in zo’n groot verandertraject. Iedereen op de juiste plek op het juiste moment zorgt voor het succes. Dat betekent snel schakelen tussen over totaaloverzicht en de details.

Binnen deze rol kwam alle eerder opgedane kennis en ervaring samen. De basis voor My-ROOTS.