Elke dag vliegen de gesprekken je om de oren als het gaat om Corona. Ik luister naar ieders mening en neem dat mee in mijn eigen afwegingen. Van daaruit maak ik bewuste keuzes, waarbij ik zoveel mogelijk rekening houd met de wens van de ander en mezelf. Keuzes vanuit compassie, niet vanuit angst. En ik vind dat lastig, omdat je zoveel zaken onbewust doet.

Het COVID verspreidt zich…

Afgelopen maart heeft de regering snel gehandeld, terwijl ze niet wisten, waartegen ze zich wapenden en maakten keuzes om COVID tegen te gaan. Niet leuk, maar de ontwikkeling van het onbekende zorgde voor veel onrust. De vraag om bij elkaar uit de buurt te blijven, leek in die fase die enige optie. De eerste weken zat iedereen aan ‘de buis’ gekluisterd, in afwachting op nieuwe informatie, vanuit hoop op snel herstel en controle. Ik neem mijn petje voor ze af!

Naarmate de tijd verstrijkt, wordt er meer bekend. Veel van het eerder onbekende is niet meer. Er komen tegenstellingen in de eerder gemaakte beweringen. Dit is ook belangrijk. De pioniers zorgen weer voor een balans in de gedachten van een ieder, die verstijfd was door angst. Daardoor vormt iedereen steeds meer zijn eigen mening. Vanuit eigen overtuiging, ervaring en beleving. Logisch, maar soms ook wat ongenuanceerd. Dat maakt het steeds lastiger om in te schatten wat de ander van jou als persoon verwacht. Een knuffel of afstand? Strikt de regels volgen of de regels wat buigen? En wat wil jijzelf?

De ketting is zo sterk als de zwakste schakel

Als er één ding is dat het COVID-virus ons duidelijk heeft gemaakt, dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Het virus is denkt niet in ras, land, geloof en misschien ook niet in leeftijd. Dat maakt dat we afhankelijk van elkaar zijn. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Daarom hoop ik dat we integrale keuzes kunnen maken. Zoals de informatie zich wereldwijd verspreid om patiënten op de IC te redden en ervan weg te blijven, zo kunnen we op elk vlak keuzes maken. Vanuit Demografische, Economische, Sociale, Technische, Ecologische en Politieke keuzes. Integraal! En voor de langere termijn!

COVID keuzes

Ik hoop dat we vanuit compassie elkaar blijven respecteren, waarbij steeds bewust is nagedacht over de actie en de consequentie. Ik hoop dat het COVID keuzes zijn. Keuzes vanuit het continu ontwikkelen vanuit integraliteit en duurzaamheid.
Continue Ontwikkeling Vanuit Integrale Duurzame – keuzes, COVID dus.
Of het nu gaat om afstand bewaren op straat of in de winkel, gewoon omdat sommigen het prettig vinden dat we niet in elkaars ‘persoonlijke’ ruimte/energie staan. Dat accepteer je vanuit compassie.

Of omdat we afstand bewaren om ervoor te zorgen dat we de IC afdelingen ontlasten, gewoon omdat we het allemaal logisch vinden dat we recht hebben op de beste zorg. Met respect naar de zorg, accepteer je dan de afstand.

Of omdat we onze dierbaren mogen knuffelen, met elkaars toestemming, omdat we dat als sociaal ‘dier’ nodig hebben. Ik wil niet eens nadenken hoe de wereld er over 10 – 20 jaar uitziet, zonder dat we elkaar mogen knuffelen. Die knuffels zijn nodig: duurzaam!

Uiteindelijk is alles tijdelijk. De vraag is alleen: hoe tijdelijk? En wat komt daarna? Welk onzichtbaar virus hebben we dan te overwinnen? De eenzaamheid? Hopelijk laten we ons niet leiden vanuit angst.

Het COVID verspreidt zich…

Laten we vanuit de 1,5 meter, in onze directe omgeving met onze dierbaren, vanuit compassie en bewustzijn, het leven vieren en omarmen door het maken van COVID keuzes. Laten we de COVID gedachte verspreiden!