Lean en Six Sigma

‘Lean en Six Sigma zijn meer dan tools. Het is een werkwijze.’

ROOTS werkt vanuit vertrouwen. Vertrouwen dat iedereen in de organisatie zijn deel in het geheel ziet, begrijpt en daarnaar handelt. Op een effectieve en efficiënte manier. Werkwijzen als Lean en Six Sigma werken ook zo. Het zijn meer dan tools.

Lean en Six Sigma zijn manieren van (samen) werken. Een ‘common knowledge’ creëren. Echter, er is vaak nog een groot verschil tussen weten wat de bedoeling is en daadwerkelijk zo handelen.

Vaak wordt zo’n manier van werken op een projectmatige wijze als een toolbox in een organisatie uitgerold. Hoe voorkom je dat de tool ‘het doel’ wordt? Hoe zorg je dat zo’n werkwijze door de gehele organisatie gedragen wordt? Wat betekent ‘efficiëntie’ voor de organisatie en voor mij als individu? Het vereist de juiste communicatie vereist, om ervoor te zorgen dat een werkwijze ook op de langere termijn behouden blijft.

Mijn ervaring

Het uitrollen van zo’n werkwijze binnen een organisatie gaat gepaard met vele vragen. Welke vragen dit zijn en hoe een organisatie hier mee om kan gaan zijn enkele facetten waarbij ik ondersteuning kan bieden. Daarnaast is het van belang om de kritische processen te doorgronden. Afhankelijkheden te kennen. Door te meten, analyseren, interpreteren, verbeteren en te controleren (PDCA-cirkel). Deze werkwijze heb ik gebruikt tijdens mijn stage bij Xerox.

Later werd deze ervaring uitgebouwd met mijn Six Sigma Black Belt certificaat bij GE. Daarna vond Lean op de Finance afdeling in 2008 en later in de gehele Finance kolom plaats bij Essent. Six Sigma en Lean zijn dan ook volledig verweven in mijn manier van werken.

De borging van de werkwijze is van groot belang voor het verdere succes. Hierbij heeft het management een voorbeeldrol. De organisatie zal het voorbeeld dat ze zien volgen. Niet hetgeen ze horen. Een goede uitrol van deze werkwijzen betekent dus: ‘Zeggen wat je doet en doen wat je zegt’.