Loyaliteit van medewerkers creëren

Loyaliteit van medewerkers creëren

door | apr 14, 2020 | Ingrid's visie op | 0 Reacties

Hoe zorg je dat medewerkers loyaal blijven, als taken worden geoutsourcet naar het buitenland en functies komen te vervallen? Hoe voorkom je stijgend ziekteverzuim?

Als manager heb je een taak te volbrengen, maar dat kan alleen met behulp van de experts op de afdeling. Tijdens de overdracht van taken naar het buitenland, bleven mijn medewerkers loyaal aan mij en het team, omdat er duidelijkheid was, er uitdaging werd en ze waardering kregen vanuit het management en het team.

Ik bood transparantie. Alles wat ik zei, deed ik. Alles wat ik deed, zei ik. Er waren geen onduidelijkheden. En als die er wel leken te zijn, werden die snel weggenomen. Er kon geen ruis ontstaan tussen de diverse afdelingen, interne klanten en het projectteam, omdat alle teammanagers dezelfde boodschap hadden. Dat gaf rust. Men wist waar ze aan toe waren.

Naast het inhoudelijk stuk van leveren, was er aandacht voor de persoon zelf. De teammanagers namen de medewerkers mee in het (rouw)proces.

Ze hielpen de medewerkers om de vervolgstap duidelijk te krijgen, zoals het vinden van een nieuwe baan binnen dezelfde organisatie of juist daarbuiten, het starten van een eigen onderneming of vervroegd met pensioen gaan.

Ze kregen erkenning, begrip voor hun situatie, eigen verantwoordelijkheid en groeimogelijkheden. Dat heeft het project succesvol gemaakt.

Ik kijk terug op een zeer mooie ervaring en ik ben nog steeds trots op de betrokkenen destijds. Dank je wel allemaal!