Wat levert een veilige omgeving op?

Met vallen en opstaan leren we. Soms doet dit pijn.

Deze pijn wordt verzacht als je onderdeel uitmaakt van een team waarin je je gesteund voelt en dat jou de mogelijkheid biedt om het nog eens te proberen. Hierdoor kun je jouw potentiële kracht omzetten in groei. In een veilige omgeving ontstaat deze groei als ‘vanzelf’.

Het management zorgt binnen de organisatie voor een duidelijke visie en strategie en stuurt op resultaten. In een veilige omgeving zal dit leiden tot hogere resultaten. Het is daarbij belangrijk dat het management zich bewust is van zijn rol (en gedrag) bínnen en de impact óp het team.

Wat levert een veilige omgeving op?

In een veilige situatie gaan individuen ‘automatisch’ de juiste richting op, om de beoogde resultaten te behalen. Het 1+1=3 effect.

Hierdoor worden de volgende aspecten versterkt:

Persoonlijke effectiviteit

Als leider heb je impact op de organisatie. De wijze waarop je leidt, is een voorbeeld voor de medewerkers. Je persoonlijke effectiviteit stijgt als je je eigen krachten en groeipotentieel kent en blijft ontwikkelen.

Als je inzicht hebt in je eigen kwaliteiten, je potentieel, en ook je kwetsbare kracht, kun je je eigen effectiviteit verhogen. Je kunt je potentieel verder ontwikkelen. En als je je kwetsbare kracht (h)erkent, kun je situaties anders benaderen.

Je weet wanneer je je verantwoordelijkheid kunt pakken en weet wanneer je om hulp mag vragen. En wanneer jij zelf de lijnen uit kunt zetten of dit beter aan een ander over kunt laten.

Zelfsturende teams

Als iedereen weet wat zijn rol en bijdrage in het team is, is het team in staat om zichzelf (bij) te sturen. De medewerkers nemen eigenaarschap in verantwoordelijkheid en besluitvorming, omdat ze in staat zijn om over de grenzen van hun eigen werkzaamheden te kijken. Dit helpt het end-to-end denken.

Individuen zijn effectief, als ze weten wat er van hen verwacht wordt, wat hun bijdrage aan het geheel is. Dat betekent dat ze inzicht in hun eigen kracht hebben, daarvoor de waardering krijgen vanuit het management en weten wat er in de omgeving speelt.
Daarvoor is het belangrijk dat ze steeds op de hoogte zijn van de benodigde informatie, zodat ze zelf beslissingen kunnen nemen. Doordat de organisatie transparant is, kunnen medewerkers zelf sturen o.b.v. vooraf gestelde kpi’s, die vooraf zijn vastgesteld aan de hand van de strategie.

Sturen op output

Het is mogelijk om te sturen op output als duidelijk is wat er verwacht wordt. Wat is aan resultaat geleverd en waarbij is nog actie vereist? Zo kun je tijdig bijsturen in het proces om de vastgestelde doelstellingen te behalen.

Om dit proces continu in beweging te houden, blijft begeleiding nodig vanuit het management. Het is belangrijk dat medewerkers ondersteund worden met trainingen en opleidingen om de groeiende verantwoordelijkheid te kunnen dragen en weer ‘veilig’ te kunnen werken.

Training en opleiding

Veel medewerkers vinden het prettig als ze meer verantwoordelijkheden krijgen en meer beslissingen mogen nemen. Dit vereist wel continue aandacht. Zo kan een taak die eerst vanuit routine werd uitgevoerd, complex worden door wijzigingen in het systeem. De gevolgde opleiding en opgedane ervaring zijn niet meer toereikend en de medewerker kan zich onveilig voelen bij het uitvoeren van zijn/haar taken. Een passend aanbod van trainingen en opleidingen maakt medewerkers meer wendbaar in de veranderende omgeving. Daarbij zijn de ‘soft-skills’ van net zo’n groot belang als de ‘hard-skills’. 

Steeds weer in je kracht gaan staan, met vallen en opstaan, zorgt voor persoonlijke groei. Dat komt ten goede aan de organisatie. ‘Dat wat je aandacht geeft, groeit’.