Project Management

Een matrix-organisatie veert mee met veranderingen in de omgeving.

De omgeving waarin een organisatie beweegt, is vaak complexer of sneller dan gedacht. Een organisatie wil meeveren met de veranderingen om zo te kunnen (blijven) groeien. Dit kan gericht zijn op omzet en grootte, maar het kan ook gaan om kwaliteit of het leveren van een maatschappelijke bijdrage aan de omgeving.

Om zo flexibel mogelijk te kunnen reageren op veranderingen is het van belang om naast de normale tred van de dagelijkse transacties, de ‘hick-ups’ op te vangen middels projectmanagement. Dit kan in een matrixorganisatie.

Teamleiders sturen het team aan op hun dagelijkse werkzaamheden en op HR-gerelateerde zaken. Projectmanagers sturen diezelfde teamleden aan op hun taken en deadlines in het project. Dit vergt aan alle kanten leiderschap. Teamleden stemmen hun planning aan twee kanten af. Projectleider en teamleider stemmen samen hun prioriteiten met elkaar af op basis van de planning van de medewerkers. De manager bewaakt de hoofdlijnen. Om de beoogde doelstellingen en resultaten binnen een bepaald tijdsframe te kunnen behalen, worden mensen met elkaar in contact gebracht, zodat snel kan worden geanticipeerd op de veranderingen in de omgeving.

Mijn ervaring

Mijn ervaring in projectmanagement is gebaseerd op de rol die ik heb gehad als projectleider en projecteigenaar/sponsor bij systeemimplementaties en (SOx-) compliancevraagstukken.

Het opstarten, uitvoeren en beëindigen van projecten gaat altijd gepaard met vele vragen. Veel antwoorden zijn afhankelijk zijn van het type organisatie en de visie en strategie van de organisatie. Ook de opgebouwde kennis en kunde in de organisatie, het type project en de deadline zijn bepalend voor de te maken keuzes. Het is belangrijk om uit te zoeken welke keuzes het beste zijn, zodat de organisatie haar doel kan bereiken.

Daarbij houd ik rekening met Go/No Go momenten en milestones in de planning, bewaak ik het budget en communiceer ik met stakeholders. De klant staat hierbij altijd centraal. Resultaat- en mensgerichtheid gaan hand in hand om de doelstellingen te behalen. Ik maak inzichtelijk welke skills beschikbaar zijn binnen de organisatie en welke skills nodig zijn. Hoeveel tijd en budget heeft de organisatie om deze groei te realiseren?

Het is belangrijk om regelmatig de verwachtingen en prioriteiten af te stemmen. Temeer omdat de omgeving vaak complexer wordt, waarbij vele belangen meespelen. De medewerkers blijven gemotiveerd om te blijven leveren, door tussentijds successen te vieren.