Verander Management

‘Survival of the fittest.’

In een sterk veranderende omgeving is het belangrijk dat mensen weten wat er van hen wordt verwacht. Verandermanagement vanuit ROOTS biedt hier houvast.

Veel bedrijven en hun leiders hebben te maken met veranderingen, zoals nieuwe wet- en regelgeving, overnames, internationalisering, technologie, veranderend klantgedrag en ga zo maar door.

De reden voor deze verandering zal zeer bepalend zijn voor de wijze waarop de vervolgstappen worden genomen. Zo zal groei vanuit eigen kracht een geheel andere sfeer met zich meebrengen als een groei die bepaald wordt door de omgeving.

Zo kan wetgeving zorgen voor een juridische splitsing van bedrijven of onverwachte prijsverhogingen. Deze wijzigingen hebben dan weer impact op de manier van werken binnen een organisatie. Het management team verandert, systemen en processen worden aangepast.

In de vorige eeuw, werkten mensen tientallen jaren samen met dezelfde collega’s en systemen en in hetzelfde pand. De afzet en de cashflow was ‘gegarandeerd’. Nu veranderen de cultuur en taal, de technologie en bedrijfseigendommen, zoals panden en auto’s elk jaar. Dat heeft impact op de cashflow en ook op de manier van leidinggeven.

Hoe zorg je dat je het vertrouwen van de medewerkers behoudt, zodat zij met plezier hun werk blijven doen? Dat ze zichzelf blijven ontwikkelen, zodat ze waarde blijven toevoegen aan de organisatie en aan hun eigen ontwikkeling?

ROOTS creëert een veilige omgeving in die turbulentie. Binnen die veilige omgeving is de informatie transparant. De manager zorgt ervoor dat elke medewerker de juiste middelen heeft om zijn/haar werk te verrichten. Zij nemen zij hun verantwoordelijkheid als individu en als team. De veranderingen zorgen zo voor groei. Voor de medewerker en daarmee de organisatie. 

Mijn ervaring

Ik heb de opbouw van een Shared Service Center mee vorm gegeven, het SSC vervolgens gestandaardiseerd en later weer afgebouwd richting het buitenland. In de eerste jaren werden veel zaken geformaliseerd middels SLA’s en werden collega’s meer een interne klanten. Later werden deze SLA’s omgezet in een Lean-manier van werken. Nog later voelde het als afscheid nemen van ‘familie’.

Het nieuwe werken werd geïntroduceerd en de uitrol van Lean werd uitgerold binnen het SSC en later binnen de gehele Finance-kolom en organisatie. In die jaren waren er overnames, verschuivingen van verantwoordelijkheden en de daarmee samenhangende budgetten, systeem implementaties en cultuurveranderingen. Soms had het impact op de afdeling, soms binnen het gehele moederbedrijf.  

Al vrij snel na mijn start als manager, werd mij duidelijk dat managen vooral draait om het zetten van de juiste mensen op de juiste plek. Vooral in de sterfhuisconstructie is dit een cruciale factor om succesvol te blijven leveren.

Met deze ervaring heb ik My-ROOTS opgezet. Ik professionaliseer het Financieel Management. Op basis van ROOTS help ik zowel het management als de medewerkers om te gaan met (grote) verandertrajecten.