Visie My-ROOTS

Visie My-ROOTS op een veilige omgeving.

Wat is een veilige omgeving? Wat levert het op? En hoe creëer je die veilige omgeving?

Leiden is begeleiden

Wat is een veilige omgeving?
Leiden is begeleiden. Als ouder leer je je kind om op eigen benen te staan in een snel veranderende wereld. Een leider in een organisatie doet eigenlijk niet anders. Hij/zij helpt de organisatie en het team omgaan met veranderingen en onduidelijkheden. Een leider creëert een veilige omgeving, zodat iedereen vanuit zijn eigen kracht in kan spelen op die veranderingen. Zo gaan zaken als ‘vanzelf’. Lees meer…

Met vallen en opstaan: leren doet soms pijn

Wat levert een veilige omgeving op?
We leren met vallen en opstaan. Soms doet dit pijn. Deze pijn wordt verzacht als je onderdeel uitmaakt van een team, waarin je je gesteund voelt en dat jou de mogelijkheid biedt het nog eens te proberen. Hierdoor kun je jouw potentiële kracht omzetten in de groei. In een veilige omgeving ontstaat deze groei als ‘vanzelf’.

Het management zorgt binnen de organisatie voor een duidelijke visie en strategie en stuurt op resultaten. In een veilige omgeving zal dit leiden tot hogere resultaten. Het is daarbij belangrijk dat het management zich bewust is van zijn rol (en gedrag) bínnen en de impact óp het team. Lees meer…

Dat wat je aandacht geeft, groeit!

Het creëren van een veilige omgeving
Wederzijds vertrouwen is nodig om een team te kunnen creëren waarin mensen loyaal zijn aan elkaar en elkaar stimuleren tot het behalen van de beste resultaten. In een team waarin iedereen werkt vanuit zijn eigen kracht, kunnen ‘obstakels’ worden weggenomen. In zo’n team is leren, door vallen en opstaan, mogelijk. Doordat iedereen beschikt over de juiste informatie, is er transparantie. Er ontstaat eigenaarschap en ieders ‘Circle of Influence’ wordt vergroot.
Mijn visie op verandermanagement komt voort uit vertrouwen en vertaalt zich naar ROOTS.
Lees meer…